Σχετικά

 • 1948

  H AIESEC

  Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός στον κόσμο, ο οποίος διοικείται αποκλειστικά νέους έως 30 ετών. Σκοπός της AIESEC είναι η ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών στους νέους μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προγράμματα εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες στα πλαίσια ομάδων καθώς και εθελοντική εργασία σε κοινωφελείς οργανισμούς. Ιδρύθηκε το 1948 στην Κεντρική Ευρώπη από φοιτητές και σήμερα δραστηριοποιείται σε 126 χώρες σε όλες τις ηπείρους, μετρώντας περισσότερα από 100.000 μέλη και 1.000.000 alumni.

 • 1956

  Η AIESEC στην Ελλάδα

  Το ελληνικό παράρτημα της AIESEC ιδρύθηκε το 1956 από φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) λειτουργώντας εκεί την πρώτη της Τοπική Επιτροπή. Στα 60 χρόνια λειτουργίας της και επεκτεινόμενη σε 8 ακόμα ΑΕΙ στην χώρα έχει προσφέρει περισσότερες από 12.000 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 18.000 νέους και έχει αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερους από 6.000 συνεργάτες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Σήμερα η AIESEC στην Ελλάδα έχει γραφεία σε 9 ΑΕΙ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης) και εξυπηρετεί αρκετά ακόμη. Ετησίως δραστηριοποιεί πάνω από 400 μέλη και προσφέρει περισσότερες από 500 εμπειρίες μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού σε κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ένωση Πρώην Μελών AIESEC Ελλάς (ΕΠΜΑ)

O σκοπός της ΕΠΜΑ είναι η υποστήριξη της AIESEC στην Ελλάδα και η δικτύωση και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, δηλ. των AIESEC alumni. Oι AIESEC alumni, οι οποίοι αριθμούν σήμερα περίπου 18.000, αποτελούν ένα δυναμικό δίκτυο επαγγελματιών, ηλικίας 23 έως 85 ετών, οι οποίοι είναι αφενός ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα και αφετέρου με την επαγγελματική τους δράση αποτελούν καταλύτες ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

 • 2016

  Ο εορτασμός των 60 χρόνων

  Ο εορτασμός των 60 χρόνων της AIESEC στην Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, τόσο για την AIESEC όσο και για τη σύνδεση πρώην μελών της (AIESEC Alumni Association), ακριβώς γιατί συμπίπτει με μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την χώρα. ‘Εχει ως στόχο αφενός να αναδείξει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η AIESEC έχει συνεισφέρει στην ελληνική και στην παγκόσμια κοινωνία αυτά τα χρόνια και αφετέρου να αποτυπώσει την ιστορία του οργανισμού και τα βασικά του επιτεύγματα, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και μάθημα για τους νεότερους και για άλλους ΜΚΟ. Τέλος, βασική μας επιδίωξη είναι η γιορτή αυτή να ωθήσει AIESEC, alumni, συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές να συνεχίσουν την σημαντική τους προσφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με ακόμα πιο ουσιαστικούς και βιώσιμους τρόπους.